Už dávno se nebavíme o udržitelnosti, ale o přežití. Evropští experti diskutovali o energetické nezávislosti

Je energetická soběstačnost záležitostí států, soukromých investorů, nebo jednoduše každého z nás? O společenské odpovědnosti, potenciálu zelené produkce a ukládání energie v Evropě nebo o tom, jestli je vůbec možná budoucnost bez jádra, diskutovala čtveřice speakerů na červnových Creative Talks.

  • zakladatel investiční skupiny Thein a zkušený vrcholový manažer GTS, O2 nebo PPF Tomáš Budník,
  • německý andělský investor a bývalý CEO Innogy ČR Martin Herrmann,
  • a CEO Komerční banky CZ Jan Juchelka.
Může se zdát, že aktuální události zelené úsilí brzdí, ale co když ho ve skutečnosti urychlují?
Creative Talks jsou prostor pro diskuzi, sdílení nápadů a samozřejmě networking.
  • Proč je na fotovoltaickou elektrárnu s výkonem nad 10 kWp už nutné žádat o licenci (v podstatě cosi jako živnostenský list na výrobu elektřiny)?
  • Proč je takový problém se zavedením „net meteringu“, který by umožnil přebytky odvádět do sítě a pak je zase odčerpat v okamžiku potřeby?
  • Proč aktuální nastavení podmínek i limitů obyvatele učí, že nadbytečná energie je vlastně odpad, se kterým mají jenom problémy? Není divu, že mají nulovou motivaci vyrábět víc nebo s vyrobenou energií šetřit.
Creative Dock’s Petr Václavek led the discussion.

Unlisted

--

--

We create new products by building & scaling them on top of big companies' existing assets. With the aim to increase the value of clients. Creativedock.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Creative Dock Corporate Venture Builder

Creative Dock Corporate Venture Builder

97 Followers

We create new products by building & scaling them on top of big companies' existing assets. With the aim to increase the value of clients. Creativedock.com