Risk už není zisk. Firemní inovace, které dávají smysl, vám doporučí obor strategic foresighting

Vlevo je Tobias Heger a vpravo René Rohrbeck. Spoluzakladatelé německé společnosti Rohrbeck Heger. Ta nyní nově patří pod Creative Dock Group.
Vlevo je Tobias Heger a vpravo René Rohrbeck. Spoluzakladatelé německé společnosti Rohrbeck Heger. Ta nyní nově patří pod Creative Dock Group.

Text: Michal Schindler, Ilustrace: Jan Strmiska

„Je třeba zdůraznit, že budoucnost nedokáže předvídat nikdo. My se ale snažíme identifikovat směry, kterými by se ubírat mohla a našim klientům tak dáváme do rukou nástroje pro to, aby šli vstříc vývoji, který je pro jejich byznys žádoucí. Navíc si současně mohou vytvářet obranné strategie proti změnám, které by je mohly ohrozit” vysvětluje René Rohrbeck z německé foresightingové společnosti Rohrbeck Heger.

Obecně se říká, že čím více zkušeností, tím lepší podnikání. Ale někdy mohou být velké zkušenosti spíš na obtíž, totiž pokud od nich nedokážete abstrahovat. Jako třeba právě v případě, kdy potřebujete nezaujatě nahlédnout do možné budoucnosti vaší firmy. Detailní know-how oboru nebo osvědčené strategie vám pak mohou spíš stát v cestě. Strategický výhled do budoucnosti nabízí, hodně zjednodušeně řečeno, soubor metod a technik, které vaší společnosti umožní rozšířit si kolektivní mentální obzory.

A přesně to společnosti typu Rohrbeck Heger nabízejí svým klientům. A je to taky důvod, proč právě tuto firmu se silným akademickým zázemím koupil intenzivně rostoucí evropský company builder Creative Dock. „”V minulých letech jsme investovali, abychom excelovali v exekuci — zaměřovali jsme se na zdokonalování ideační fáze, testingu, samotného budování nových firem a jejich mezinárodní škálování pro další. Teď naše schopnosti rozšiřujeme v oblasti dlouhodobých předpovědí pro různá odvětví, což nám umožní i přesněji nastavit odpovídající obchodní strategie — ty pak zase zvýší přínos digitalizace, kterou klientovi navrhneme,” říká Martin Pejša, CEO Creative Dock Group.

Co přesně mohou strategické prognózy firmám přinést? „Pomáháme jim, aby neběhaly slepě za míčem, ale aby dokázaly lépe odhadnout, kde se budu míč pohybovat. Zaměřujeme se tedy především na předpovědi budoucího vývoje a pomáháme klientům identifikovat oblasti růstu dříve než konkurence,“ objasňuje Tobias Heger, co-founder Rohrbeck Heger a čerstvý Head of Strategy Foresighting v Creative Docku.

“Paradoxem je, že po přečtení novinových předpovědí získají lidé pocit, že mají vývoj „pod kontrolou” a nezačnou jednat.”
Předpovědi v médiích jsou obvykle neobjektivní. A také příliš obecné a abstraktní, než aby byly skutečně užitečné. Paradoxem je navíc to, že po přečtení novinových předpovědí získají lidé pocit, že mají vývoj „pod kontrolou“ a nezačnou jednat. Foto: Shutterstock.

Kde pro své analýzy získáváte vstupy?

Tobias Heger (TH): „Obvykle spolupracujeme s odděleními strategie, inovací a případně i firemními plánovači, abychom budoucí trendy, možné slabé stránky a obavy proměnili v příležitosti. Snažíme se včas identifikovat nové trhy a oblasti pro inovace. A pro vybraný směr se pak pomáháme firmám vytvořit strategie vývoje. Ať už prostřednictvím interních aktivit, partnerství nebo externích dodavatelů. Dosud naše práce končila u rozpoznání inovačních příležitostí. Teď, když je naše firma součástí Creative Docku, můžeme rovnou přispět k realizaci projektů. Je to pro nás obrovský posun kupředu.“

Jak pro své předpovědi shromažďujete data?

TH: „Je to mix systematického výzkumu u počítače, většinou za použití osvědčených crawlingových nástrojů, vstupů z našich databází trendů či poznatků z minulých projektů, plus expertní zkušenosti našeho týmu. Jde o hodně komplexní proces.“

Spoluzakladatel německé inovační a prognostické firmy Rohrbeck Heger a zároveň řádný profesor prestižní Business School EDHEC (Fr), kde svou metodiku vytvořil.
René Rohrbeck je spoluzakladatel německé inovační a prognostické firmy Rohrbeck Heger a zároveň řádný profesor prestižní Business School EDHEC (Fr), kde svou metodiku vytvořil.

Jakou používáte metodologii? Je to spíš technická projekce, machine learning nebo zkrátka vaše odborná intuice?

TH: „Záleží na klientovi a typu projektu. Někdy vytváříme nebo pracujeme se stávajícími propracovanými modely trhu. Ve většině případů ale vytváříme odhady na základě triangulace informací, které najdeme v existujících studiích a prognózách. Ale bez kapky té intuice pramenící z našich expertních zkušeností by to asi nešlo.“

René Rohrbeck (RR): „Naše metodika ale nekončí u vytváření analytických nástrojů. Naší specialitou jsou tzv. strategické dialogy, kterými naše klienty navádíme na jakousi „cestu do budoucnosti“. Během těchto workshopů sbíráme intelektuální a společenské souvislosti jejich úvah a představ, z nichž pak vznikají mapy možného vývoje firmy zasazené do našich vlastních „předpovědních map“. Ale jinak řečeno: naše práce je hotova teprve tehdy, když po analytických výsledcích klient pokračuje reálným rozvojem investic do nových oblastí růstu a na posílení zvolené strategie. Nebo dokonce budováním nové oblasti podnikání.“

Jak akademické jsou vaše výstupy? Předpokládal jsem, že jde spíš o dlouhodobé vize, ale teď mi přijde, že chcete ideálně přímo ovlivnit produkty a projekty firem.

TH: „Snažíme se, aby měla naše práce na podnikání klientů přímý dopad. Existuje poměrně dost institutů zaměřených na předpovědi budoucího vývoje, které vytvářejí solidní akademické scénáře a výhledy do budoucnosti. To umíme také. Vždycky se ale snažíme přesvědčit klienty, aby výstupy převedli do praktických strategií nebo do inovačních příležitostí, které lze potom škálovat, rozvíjet v čase a postupně zdokonalovat.“

RR: „Scénáře, roadmapy a alternativní vývojové strategie, které vytváříme, pomáhají našim klientům zafixovat směr dalšího vývoje firmy ve střednědobých horizontech — díky tomu mohou identifikovat aktuálně chybějící dovednosti a zaměřit se na jejich získání. Naši práci považujeme za hotovou, pokud klienti o inovacích nejen mluví, ale reálně do nich investují.

Tobias Heger, co-founder Rohrbeck Heger a čerstvý Head of Strategy Foresighting v Creative Docku
„Naším cílem je vždy přímý dopad na podnikání našich klientů.“ Tobias Heger, co-founder Rohrbeck Heger a čerstvý Head of Strategy Foresighting v Creative Docku.

Je nějaký rozdíl mezi standardní „prognózou trendu“ a „prognózou pro inovativní strategie“, což je v podstatě stručný popis vaší metody?

TH: „Ano, je v tom rozdíl. Při předpovídání ohledně nějakého trendu jde obvykle o snahu pochopit a odhadnout možný budoucí vývoj v jeho omezeném rámci. Naopak naše Foresight-Driven Innovations (FDI) berou v úvahu různé faktory změny. Nepracují s jedním trendem, ale rozličnými silami způsobujícími rozličné změny. Při FDI se nesnažíme předvídat, jak bude budoucnost vypadat. Vycházíme z toho, že budoucnost je vždycky nejistá. Spíš se tedy snažíme pochopit, jak by se při propojení zkoumaných vlivů mohla vyvíjet. Výsledkem je obvykle řada scénářů s řadou inovačních příležitostí. Pak je ještě nutné validovat, které jsou slibné a které nejspíš selžou. Současně s tím rozkrýváme primární faktory úspěchu (a neúspěchu) na trhu, abychom klientům umožnili včas jednat.“

Čím se liší vaše analýzy od toho, když si lidé z managementu (zdarma :-) přečtou nějaké předpovědi v novinách?

TH: „Předpovědi v médiích jsou obvykle neobjektivní. A také příliš obecné / abstraktní, než aby byly skutečně užitečné. My pracujeme na tom, aby doporučované změny byly pro každou firmu unikátní, aplikovatelné a především přinesly hmatatelné výsledky.

RR: „Jejich hodnota je primárně v tom, že na ně firmy reagují a naše doporučení uvedou v život. Paradoxem je, že po přečtení jakkoli obecných novinových předpovědí získáme pocit, jako bychom měli vývoj „pod kontrolou“. Což nás uklidní a nejednáme. Což vede k tomu, že postupně ztrácíme kontrolu nad dalším vývojem. Naše metodika je naopak založena na vztahu s realitou. Jedině pokud jsou výstupy ihned zpracovány v praxi, můžeme je průběžně zpřesňovat a začít vytvářet dlouhodobou strategii změn a inovací. Teprve v praxi získávají firmy nad potenciální budoucností kontrolu. Dokud je teorie na papíře, jste pořád v říši pravděpodobnosti a nikdy se z ní nevymaníte.“

Hodně se zabýváte udržitelným vývojem. Pořádáte dokonce třetím rokem i summit na environmentální témata. Mluví se o příchodu hospodářská krize. Myslíte, že tento trend případně potlačí nebo akceleruje?

TH: „K přesunu pozornosti ke zdravotní krizi související s pandemií covidu 19 a obavám z potenciální hospodářské krize došlo podle mého subjektivního názoru zejména kvůli aktuální situaci. Není to dlouhodobý trend, takže je těžké říct, jakou reakci v dané chvíli čekat. Každopádně se ale domnívám, že jsme covid necovid dospěli do bodu, kdy prostě není možné potřebu udržitelnější ekonomiky ignorovat. Je otázka, jaká k tomu bude v současnosti vůle a jakým způsobem to budeme řešit. Že půjde nejspíš o drastické změny v ekonomických systémech, je ale v podstatě nevyhnutelné.“

RR: „Mnoho našich klientů zmiňuje problémy s interním „bojem“ mezi starší generací, která je zaměřená čistě na výkon, a těmi mladšími, kteří často zpochybňují nejen způsoby práce, obchodní modely, ale někdy i smysl existence společností, pro které pracují. Nechtějí přispívat k maximální produkci. Ptají se, jestli je vlastně potřeba. K tomu si připočtěte evropský Green Deal, taxonomii EU pro dlouhodobě udržitelný rozvoj a máte co dočinění s plíživou revolucí, která je ovšem součástí samotného finančního systému.“

Který stát má šanci být za 10 let nejvíce hi-tech? Čína, Německo, USA nebo někdo jiný?

TH: „Současné ukazatele, jako jsou výdaje na výzkum a vývoj, vzdělávání, koncentrace high-tech společností, ukazují na USA, Čínu, Německo, Jižní Koreu a Izrael. Věřím, že se dočkáme několika překvapení, protože si myslím, že některé z těchto zemí jsou stále více zahleděné do sebe, zatímco jiné je dohánějí v oblasti vzdělání a cítíte v nich hlad po růstu a úspěchu.“

RR: „Umělá inteligence se úžasnou rychlostí rozvíjí v Číně, která má v mnoha oblastech nejpřívětivější regulaci v oblasti technologií a v některých odvětvích taky bezkonkurenční schopnost synchronizovat veřejné a soukromé investice do výzkumu, vývoje a inovací. Nicméně kombinace vysokých životních standardů, předvídatelnosti, stability, špičkového vzdělání a elitních rozvojových programů, kterou vidíme v USA a Švýcarsku, může být pro samotné prvenství v oblasti špičkových technologií tím nejlepším koktejlem.“

Kdo je kdo?

Creative Dock pokračuje v akvizicích v regionu DACH. Po koupi švýcarské inovační společnosti Spark Works (více o transakci čtěte zde) nyní kupuje německou společnost Rohrbeck Heger zabývající se foresightem a inovacemi.

Společnost Rohrbeck Heger se specializuje na strategický foresight a inovace a je průkopníkem v oblasti podnikového foresightu díky metodám, které vyvinula společně s předními průmyslovými firmami, jako jsou Adidas, Lufthansa, Siemens, Total, Bosch, Deutsche Telekom, Mercedes-Benz, Cisco nebo Tata Motors. Kromě toho společnost již 15 let provádí univerzitní výzkum na obchodní škole EDHEC, která byla podle Financial Times zařazena mezi 10 nejlepších obchodních škol v Evropě.

Unlisted

--

--

--

Our ideas, lessons learned, and know-how from our territories which run from fintech, insurtech, e-health to e-commerce and more. https://www.creativedock.com/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Venture Builder Creative Dock

Venture Builder Creative Dock

Our ideas, lessons learned, and know-how from our territories which run from fintech, insurtech, e-health to e-commerce and more. https://www.creativedock.com/