Máme dnes baterie, které dokážou vyrovnat kolísání udržitelných zdrojů energie?

Na fotografii je sada australských průtočných baterií RedFlow. Foto: RF
Na fotografii je sada australských průtočných baterií RedFlow. Foto: RF

Proč by se síť měla zhroutit?

Jak tedy energii skladovat?

Setrvačníkové skladování energie zní neuvěřitelně archaicky, ale pokročilé systémy FES mají rotory vyrobené z vysoce pevných kompozitů z uhlíkových vláken, zavěšené na magnetických ložiskách. Rotory jsou umístěny ve vakuové skříni, kde se točí rychlostí od 20 000 do více než 50 000 otáček za minutu. Setrvačníky dokáží energii poskytnout v řádu milisekund a použití supravodivých materiálů je i relativně úsporné (z ekonomických důvodů ale potřebujeme vysokoteplotní supravodičová ložiska HTSC). Ryc
Setrvačníkové skladování energie zní neuvěřitelně archaicky, ale pokročilé systémy FES mají rotory vyrobené z vysoce pevných kompozitů z uhlíkových vláken, zavěšené na magnetických ložiskách. Rotory jsou umístěny ve vakuové skříni, kde se točí rychlostí od 20 000 do více než 50 000 otáček za minutu. Setrvačníky dokáží energii poskytnout v řádu milisekund a použití supravodivých materiálů je i relativně úsporné (z ekonomických důvodů ale potřebujeme vysokoteplotní supravodičová ložiska HTSC). Rychlejší skladování energie momentálně nemáme. Na fotce setrvačník NASA G2. Foto: NASA

Redoxní průtočné baterie (RFB)

Jaké jsou další výhody vanadových RFB baterií?

Probíhá v oboru nějaký pokrok?

Obyčejně jde o řešení veliké jako několik kontejnerů. Foto: RF
Obyčejně jde o řešení veliké jako několik kontejnerů. Foto: RF
Domácí baterie RedFlow ZBM3 je nejmenší komerčně prodávaná zinko-bromidová baterie na světě. Váha 240 kg včetně 100l elektrolytu, velikostí srovnatelná s klimatizační jednotkou, 28 Voltů DC, vysoká hustota energie při 10 kWh. Výkon: 3 kW (5 kW ve špičce). A především: energetická kapacita se nesnižuje používáním. Foto: RedFlow
Domácí baterie RedFlow ZBM3 je nejmenší komerčně prodávaná zinko-bromidová baterie na světě. Váha 240 kg včetně 100l elektrolytu, velikostí srovnatelná s klimatizační jednotkou, 28 Voltů DC, vysoká hustota energie při 10 kWh. Výkon: 3 kW (5 kW ve špičce). A především: energetická kapacita se nesnižuje používáním. Foto: RF

Existují RFB baterie i pro domy

Přesné ceny těchto baterií pro domácnost se nám nepodařilo zjistit a v Evropě je nekoupíte (že by obchodní příležitost?), ale RedFlow uvádí, že přepokládaná návratnost jejich technologie kombinované se solárními panely u projektu dětského centra Knox v Melbourne je přibližně pět let. Foto: RedFlow
Přesné ceny těchto baterií pro domácnost se nám nepodařilo zjistit a v Evropě je nekoupíte (že by obchodní příležitost?), ale RedFlow uvádí, že přepokládaná návratnost jejich technologie kombinované se solárními panely u projektu dětského centra Knox v Melbourne je přibližně pět let. Foto: RF

RFB má i problémy

Není moc dobrých řešení

Unlisted

--

--

We create new products by building & scaling them on top of big companies' existing assets. With the aim to increase the value of clients. Creativedock.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Creative Dock Corporate Venture Builder

Creative Dock Corporate Venture Builder

97 Followers

We create new products by building & scaling them on top of big companies' existing assets. With the aim to increase the value of clients. Creativedock.com