CREATIVE TALKS: Tomáš Sedláček, Karel Janeček a další zkoumají Platóna, Star Wars i metaverse

Autor: Jan Strmiska

Celá diskuze se dost točí kolem toho, že jsme nyní na prahu zrození nové rasy — rasy strojové inteligence. A neměli bychom být rasisté a bát se toho. Jestli bude snad tahle nová rasa lepší než my, smiřme se s tím, je to jen evoluce. Primární téma se samozřejmě týká technologických buzzwords roku 2023, jako jsou metaverse, web 3.0, decentralizované finance, singularita a další. Jestli o tom chcete vědět něco víc z technického úhlu pohledu, přečtěte si náš článek, v němž tyto pojmy a trendy, které nás začínají obklopovat, pečlivě rozebíráme: Ultimátní metastudie o metaversu. Co od toho očekávají nejchytřejší lidé světa..

Speakeři ve videu jsou k některým věcem skeptičtí. Třeba Tomáš Sedláček pokládá náš dnešní model webu 2.0 za geniální, co se týká monetizace a financování. Kdo bude chtít ve web 3.0 za všechno platit penězi, když dnes má spoustu věcí zdarma, respektive výměnou za osobní údaje? Web 2.0 také dovedl téměř k dokonalosti jednoduchost. Sedláček tomu říká „systém B2B“. A nemyslí tím systém business-to-business, ale baby-to-baby. I pětileté dítě dnes zvládne na webu vytvářet obsah pro další pětileté děti. K tak skvělému UX má zatím decentralizovaný web daleko.

Mnohem, mnohem, mnohem víc sledujte v našem videu zde. Má i české titulky, můžete si je přepnout. A nezapomeňte kliknout na subscribe.

Tobias Heger z německé foresightingové společnosti Rohrbeck Heger zase vše vidí z byznysového pohledu. Cítí to tak, že investoři možná tolik nevěří myšlence metaverza jako spíš samotné společnosti Meta. Dita Malečková upozorňuje na to, že podle jejích zkušeností s nejnovějšími modely AI je strojová inteligence už dnes neuvěřitelně mentálně plastická. „Neurální sítě jsou tak cute!“ Matematik Karel Janeček upozorňuje na to, že to celé není o nejvyšší inteligenci, která je dnes na piedestalu, ale spíš o problému vědomí. Zdá se také, že budoucnost vidí v nějaké formě anarcho-kapitalismu. Linda Armbruster, která se připojila online z Curychu, cítí posun nové přicházející technologie především v úrovni sdílení zážitků. Budeme více propojeni a současně víc osamoceni.

Záznam z celého večera jsme zamkli do NFT. Jak se našim názorům vysmějí příští generace?

NFT BONUS: Během Creative Talks Tomáš Sedláček zmínil jako vtip, že když už se celý večer bavíme o foresightingu a předpovídání toho, co se stane, nebylo by od věci celý pořad zamknout do blockchainu a podívat se na něj za 30 let. A jak moc jsme se trefili. Tak jsme to tedy udělali. Zápis našeho NFT na Open Sea je zde.

Více o tomto procesu v našem dalším článku tady: Jak tokenizovat velký soubor a vyrobit NFT bez kódování. Zdarma.

Unlisted

--

--

We create new products by building & scaling them on top of big companies' existing assets. With the aim to increase the value of clients. Creativedock.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Creative Dock Corporate Venture Builder

Creative Dock Corporate Venture Builder

97 Followers

We create new products by building & scaling them on top of big companies' existing assets. With the aim to increase the value of clients. Creativedock.com