CREATIVE TALKS: Příběhy lidí, kteří pandemii proměnili v příležitost

Sestřih naší talkshow. Tentokrát už z pavilonu Expo58, kde Creative Dock nově sídlí. Na obnovenou premiéru Creative Talks jsme pozvali hosty, jejichž podnikání zásadně změnil covid. Co uděláte, když váš byznys stojí na tom, že do restaurací a jiných gastro provozů zajišťujete personál? Bude vám ještě připadat jako dobrý nápad učit zahraniční turisty vyhledávat nejlepší pražské hospody a bary? A kde najít podporu, když se váš terapeut z obav před nákazou zabarikádoval doma a odmítá se setkat tváří v tvář?

Důsledky pandemie? Co tě nezabije, to tě posílí!
Důsledky pandemie? Co tě nezabije, to tě posílí!

Hosté:
Chadi El-Moussawi, Terap.io
Bývalému finančníkovi Chadi El-Moussawi pomoc psychoterapeuta pomohla, aby se vyrovnal s rozvodem. Pak založil online psychologicko-poradenskou platformu Terap.io, zaměřenou i na osobnostní rozvoj. V covidu její popularita vystřelila až do vesmíru. Jak digitalizace vztahu pacienta s terapeutem změnila pravidla hry?

Zuzana a Jan Valentovi z Taste of Prague.
Manželé, kteří kombinují turismus a gastro. Dříve v podstatě jisté oblasti podnikání, které se ovšem během covidu změnily ve smrtící kombinaci. Jejich americká cílovka je pryč. Museli proto kompletně zaimprovizovat a začít cílit jinam. A jinak. Co se dá v těchto dvou odvětvích v nejbližších letech očekávat?

Karel Mařík, Grason
Jeho tým původně provozoval službu, která propojovala restaurace a lidi, kteří hledali flexibilní práci. Jenže pak se celý gastrobyznys ze dne na den se zhroutil, takže museli změnit celý princip podnikání. Plánují ještě, že se po covidu vrátí k původnímu podnikání? A jak teď bude vlastně fungovat trh s prací?

Miroslav Esser, spoluzakladatel Creative Dock
V Creative Docku zakládal datový tým a stojí za všemi našemi fintechovými projekty využívající risk analýzu.

Unlisted

--

--

We create new products by building & scaling them on top of big companies' existing assets. With the aim to increase the value of clients. Creativedock.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Creative Dock Corporate Venture Builder

Creative Dock Corporate Venture Builder

97 Followers

We create new products by building & scaling them on top of big companies' existing assets. With the aim to increase the value of clients. Creativedock.com