Creative Dock na vánočních nákupech. Za 70 milionů kupuje švýcarskou inovační firmu Spark Works

English here.

Na fotce CEO Spark Works Linda Ambruster. Martin Pejša je CEO Creative Dock Group.
Na fotce CEO Spark Works Linda Armbruster. Martin Pejša je CEO Creative Dock Group.

Text: Jan Strmiska, Foto: SW a CD

Spark Works do skupiny Creative Dock přináší nejnovější inovační metodiky a energický tým, který dohromady mluví 10 jazyky. Z malé poradenské firmy se během pěti let stala přední inovační společností s kancelářemi v Curychu a Londýně, která firmám poskytuje produkty a strategie potřebné k tomu, aby mohly řídit inovace zevnitř.

Creative Dock je venture builder. S inovační metodologií začíná, výsledkem je fungující startup s klienty. Pohybuje se v oblastech fintechu, insurtechu, marketplaces a udržitelnosti. Creative Dock má zastoupení v devíti evropských zemích, kde spolupracuje s celkem více než 400 lidmi.

Ptáme se CEO Creative Dock Group Martina Pejši:

Co je pro tebe Creative Dock dneska?

Firma, která staví firmy a produkty pro více než dvacet nadnárodních firem napříč Evropou — a jsme na to hrdí.

K čemu je nadnárodním korporacím firma jako Creative Dock?

Společnosti, které jsou zvyklé bezchybně obsluhovat miliony klientů, tomu mají i přizpůsobenou organizaci. Ta ale neumožňuje rychle zprovozňovat nové služby a podstupovat riziko nedokonalosti. My tento prostor vyplňujeme. Pomáháme stavět a škálovat nové služby tak, aby naši partneři ustáli útoky nových digitálních hráčů, nebo naopak byli první, kdo využije nových příležitostí.

Rychle rostete. Kde se Creative Dock vidí za 5 let?

Chceme pomoci Evropě, aby se stala globálním digitálním hráčem. Rozvíjet náš obor, venture building, a stát v řadě hned vedle Accenture, když si CEO velké evropské firmy řekne, že potřebuje firmu digitalizovat. Věříme, že konkurence pomáhá ke zlepšování a skvělým výsledkům.

Creative Dock se v Praze nově přestěhoval do unikátní budovy Expo 58 od architektů Františka Cubra, Josefa Hrubého a Zdeňka Pokorného, která vznikla pro Světovou výstavu v Bruselu v roce 1958. Foto autor.
Creative Dock se v Praze nově přestěhoval do unikátní budovy Expo 58 od architektů Františka Cubra, Josefa Hrubého a Zdeňka Pokorného, která vznikla pro Světovou výstavu v Bruselu v roce 1958. Foto autor.

Vznikli jste v Česku, ale chcete být evropský lídr. Jak je těžké uspět v mezinárodním měřítku?

Už teď jde 70 % výnosů z poboček mimo Českou republiku. A zrychlujeme. Covid otevřel velkou příležitost, ale zároveň vzniklo hodně malých hráčů v oblasti inovací. Myslím, že je čas na konsolidaci trhu, a my na to už máme dostatečnou velikost.

Je to váš první nákup. Proč jde teď Creative Dock do akvizicí? Není výhodnější neutrácet a budovat firmu vertikálně z vlastního?
Rosteme samozřejmě primárně organicky na vlastních projektech. Ale současně vidíme, že našim klientům na velikosti záleží. Velikost otevírá další příležitosti. Když chce firma utratit desítky milionů eur, velmi si rozmyslí, s jak velkým hráčem spolupracuje.

Pomalý růst pro vás není?

Náš strategický cíl je být za čtyři roky čtyřikrát větší. A na takový cíl nejde dosáhnout pouze organicky.

Spark Works své projekty vytváří se stejnou energií jako Creative Dock.
Spark Works své projekty vytváří se stejnou energií jako Creative Dock.
V listopadu 2021 získal Creative Dock šest prestižních ocenění WebTop100 včetně hlavní ceny.

Váš byznys model company builderu je ale hodně specifický. Je tedy vůbec z čeho v Evropě brát?

V každé zemi jsou dvě až tři velmi schopné firmy, které mohou zapadnout do našeho portfolia a přinesou nové kompetence i lokální působnost.

Byla to ojedinělá akvizice, nebo se chystají další?

Nyní pracujeme na další akvizici firmy, která působí v Německu. A na příští rok plánujeme další. Největší zájem máme o velké evropské trhy, jako je Itálie, Španělsko a Francie.

Co to znamená pro stávající klienty Creative Docku?

Rozšíření našich schopností a možností. Ať už jde o rozmanitost služeb, hluboké znalosti dalších průmyslů, nebo schopnost naše projekty lépe škálovat po Evropě.

A proč zrovna Spark Works?

Firma má velmi silný a zapálený tým i metodologii v designování a testování produktů, která nás obohatí. Navíc Švýcarsko je pro nás silná země, kde působíme už 3 roky, a vidíme v ní obrovský potenciál díky koncentraci globálního vedení mnoha firem. Spark Works má taky silné portfolio klientů jako UBS, SwissRe nebo Roche. A co se týká výzkumu, firma má velmi silné vazby na Curyšskou technickou univerzitu (Universität Zürich) kde je jeden z majitelů profesorem. Očekáváme od toho tedy i přístup k talentům a zároveň ke spolupracím na zajímavých projektech.

Za kolik akvizice proběhla? Alespoň řádově?
Za 70 milionů korun.

Jakou roli bude přesně Spark Works v rámci Creative Docku zastávat?

Spark Works se bude zaměřovat na posunutí našich schopností napříč skupinou. Jde hlavně o první fáze našich projektů — výzkum, inovace a tak dále.

Kdo převezme vedení a jaký bude status firmy?

Podle prvních zkušeností se teprve rozhodneme, jestli značku necháme cobrandovanou s Creative Dockem, nebo firmu plně přebrandujeme. Právně se bude firma zodpovídat Creative Dock Group a povede ji i nadále Linda Armbruster.

A pohled z druhé strany, od Lindy Armbruster ze Spark Works:

Linda Armbruster Spark Works a nyní nově Creative Dock.

Jaké přinášíte know-how?

Naše role je pomoci obohatit a posílit iniciační fázi ideačního procesu. Několik let jsme pracovali na různých metodách a nástrojích, které tento proces zdokonalují. Jedná se zejména o kvalitativní uživatelský výzkum a testování, design produktů a služeb i predikce trendů (future foresight). Náš akademický původ a zázemí nám do dnešního dne pomohly posílit naši pověst spolehlivého inovačního partnera, čehož si velmi vážíme.

Co z nové situace budou mít vaši stávající klienti?

Díky našemu spojení budeme mít nyní možnost pomoci jakékoli společnosti převést naše inovace od nápadu na papíře až do finální podoby na trhu. Creative Dock přináší odborné znalosti pro realizaci našich projektů. To otevírá obrovský potenciál pro náš tým a klienty.

Jaké jsou vaše ambice v rámci skupiny Creative Dock?

Sdílíme společný cíl podporovat inovace v Evropě a věříme, že růst je jedinou cestou, jak toho dosáhnout. Jsme rádi, že jsme teď o krok dál.

Unlisted

--

--

--

Our ideas, lessons learned, and know-how from our territories which run from fintech, insurtech, e-health to e-commerce and more. https://www.creativedock.com/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Venture Builder Creative Dock

Venture Builder Creative Dock

Our ideas, lessons learned, and know-how from our territories which run from fintech, insurtech, e-health to e-commerce and more. https://www.creativedock.com/