Co jsme začali dělat jinak? Restart projektu digitalizace paneláků

Text: Jan Strmiska

Marek Falťan je nový projektový a marketingový manager služby, která velkým bytovým domům pomáhá přejít na udržitelnější provoz a majitelům šetří peníze. V Česku je totiž obrovské množství starších bytových domů, které nejsou příliš energeticky šetrné. A právě projekt Domy sobě se snaží trochu posunout do 21. století a energeticky je zefektivnit. To zefektivnění je především prostřednictvím instalace solárních panelů a pomocí zavedení sdružených odběrných míst. Díky sdružení míst se totiž formálně vytvoří velká jednotka, která pak získá u dodavatele energie výhodnější podmínky/ceny. Dodavatel totiž nepoužívá tolik jističů a měřičů elektřiny a nemusí se o každé odběrné místo (byt) starat extra. Tím ušetří.

Tohle všechno Domy sobě nahrazují vlastní bezdrátovou chytrou sítí, kterou si sami do jednotlivých bytů nainstalují připojí na vlastní podružné měřiče (za které uživatelé ale už neplatí) a dokáží ji spravovat a data přes uživatelsky přátelskou aplikaci v reálném čase ukazovat uživatelům. Taky samozřejmě umí i dálkové odpočty reálné spotřeby, což ocení SVJ.

Druhá hlavní část tohoto projektu je zavedení solárních panelů na střechy domů a napojení přímo na elektrickou síť domu. Bez prostředníků a dalších poplatků. Takže jde o lokální spotřebovávání ekologické energie, což je nejlepší možná věc vůbec. Další jsou například chytré termostaty. Celkově jde o 7 možností upgradu. Z “hloupého” a neefektivního paneláku se tak najednou stává smart home. Modernější než většina novostaveb.

Tím, že Domy sobě spojují hodně produktů najednou, snižuje se návratnost celé investice. “Když si dáte jen soláry na střechu, určitě to nebude návratnost kolem 7 let, jako u nás.”

Marku, o co se nejčastěji zajímají majitelé bytů (SVJ)?

Nejčastěji se zajímají o solární elektrárnu (fotovoltaické články) a o sdružené odběrné místa. Protože tyto věci asi dokáží nejvíc ušetřit. Dálkové odpočty navíc přichází pro SVJ jako povinnost ze zákona od roku 2027. V tom roce končí ruční odpočty, focení si elektroměrů a podobná ruční práce. Všechno musí už být automatizovaně.

Jste jediný způsob, jak dostat soláry na panelák?

Určitě nejsme jediní. Ale jsme jediní, kteří to vyřeší takto komplexně. Můžeš si najít firmu, která ti instaluje fotovoltaiku, můžeš si najít firmu, která ti udělá sdružená odběrná místa a najít firmu, která ti udělá dálkové odpočty. Ale myslím, že v Česku momentálně neexistuje firma, která by to dělala všechno dohromady.

Update projektu — co teď děláme jinak?

Co jste teď začali dělat jinak?

Podívali jsme se na to, co je cílem toho projektu, co přesně máme doručovat klientovi. Podívali jsme se trochu hlouběji do našich procesů a jakým způsobem je nastavit tak, abychom byli schopni nastavit KPI tak, jak je máme doručovat. A cílem jsou uzavřené smlouvy s SVJ (sdružení majitelů domů).

Takže co jste konkrétně změnili?

Co se týká sales procesu. Problém byl v tom, že byla pandemie. A na to aby jste uzavřeli smlouvu, potřebujete aby se ti lidé z SVJ osobně sešli aby se to mohlo odhlasovat. A oni se nebyli schopni sejít a nebo nevěděli, že se to dá vyřešit jiným způsobem. Pandemický zákon říká, že to jde per rollam. To je takové speciální hlasování, kdy se nemusíte reálně fyzicky potkat. Dočasně se kvůli tomu změnily i některé zákony. Takže i když máte ve stanovách SVJ, že se všechno musí odsouhlasit osobně, tak tento zákon to změnil. Můžete to tedy odsouhlasit per rollam. Ať už poštou, nebo nějakým webinářem atd. A množství SVJ to ani nevědělo.

Marek Falťan z projektu Domy sobě.

Takže vy jste edukovali ty vaše zákazníky?

Ano. To byla jedna věc. Druhá věc byla to, že většinou když se přistupovalo ke hlasování, tak jsme měli ambici aby se o naší nabídce hlasovalo. Předsedové nebo předsednictvo tu naší nabídku už dávno měli a líbila se jim. Jenže většinou to dopadlo tak, že se ta hlasovací schůze změnila na představování toho projektu. Ti ostatní členové SVJ o tom totiž nevěděli nic. Takže my jsme se to rozhodli změnit a zařídit to tak, aby hlasování bylo skutečně o hlasování.

A co jste pro to udělali?

Potřebovali jsme dopředu edukovat všechny jednotlivé členy toho sdružení. Takže jsme vytvořili offline vzdělávací materiály, které jim to podrobně vysvětlili. Konkrétní úspory, návratnost i parametry projektu. Představili jsme ty hlavní části naší služby, které se nejvíc líbily jejich předsedovi. Vždy to bylo připravené na míru konkrétnímu domu. Byla to personalizovaná brožura, kterou každý jeden člověk dostal do schránky plus personalizovaný list, plakáty do výtahu atd.

Takže jste lépe propracovali tu nabídku?

Nabídka zůstala stejná. Změna byla v tom, že jsme ji představili všem majitelům. Je totiž sice pěkné, že se to líbí předsedovi a ten to chce, ale všichni členové větších investic mají hlasovací právo a chtějí rozhodovat o své nemovitosti v případě tak závažného kroku. A na to tomu já jako majitel bytu potřebuji rozumět a pochopit to. No a před tím se taková schůze většinou zvrhla v to, že jsme ten projekt jen představovali a snažili se ty lidi přesvědčit. Teď představujeme projekt dopředu, jsou tam na nás kontakty, kdy s námi lidé mohou probírat podrobnosti. Dokonce jim nabízíme i osobní představení toho projektu ještě před hlasováním. Udělali jsme všechno proto aby se ten proces zkrátil. Protože další členská schůze bývá třeba někdy za půl roku? To se všechno brutálně prodlužuje, a to si nemůžeme dovolit. Potřebujeme doručovat KPI.

Změnili jsme marketingový mix

A tohle tedy stačilo?

Ne. Další věc bylo, že jsme změnily naše marketingové aktivity. Měli jsme dobré PR, takže jsme hodně peněz investovali do offlinu. A v rámci online šlo čistě o performance marketing na Facebooku. Takže to generování leadů bylo velice nediverzifikované a spoléhalo se v podstatě jen na jeden kanál. Protože PR není určené na to aby jsi generoval leady. Je spíš určené na vzdělávání. A ta je fajn, ale ne v MVP stádiích.

Když se vám jeden týden něco stane na Facebooku, a máte tam jen 3 leady, tak nemáte žádnou náhradu. A to nám pak absolutně nestačí, potřebujeme teď generovat asi 15 leadů. A to je další věc, spočítali jsme si kolik potřebujeme generovat leadů abychom doručili odpovídající počet smluv. Na základě toho jsme si spočítali kolik potřebujeme zdrojů na online, offline a co všechno tam chceme dělat.

A co vám funguje nejlépe za kanály?

Zatím ještě stále Facebook, ale spustili jsme i Google Ads, máme připravenou brožuru pro offline, letáky, které budeme distribuovat do přesných lokalit. Takže z decentralizovaného marketingu formou PR jsme se pustili do konkrétních oblastí a personalizovaněji. Tohle není produkt, kde bychom hned potřebovali dělat brand awareness. Nepotřebujeme zatím, aby celé Česko vědělo, co je Domy sobě.

Unlisted

--

--

--

Our ideas, lessons learned, and know-how from our territories which run from fintech, insurtech, e-health to e-commerce and more. https://www.creativedock.com/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Venture Builder Creative Dock

Venture Builder Creative Dock

Our ideas, lessons learned, and know-how from our territories which run from fintech, insurtech, e-health to e-commerce and more. https://www.creativedock.com/